white logo

Bảo vệ ứng dụng Web

Giải Pháp Bảo Vệ Ứng Dụng Web

Web Shield là giải pháp bảo vệ ứng dụng web mạnh mẽ của BShield, giúp doanh nghiệp chống lại các mối đe dọa trực tuyến ngày càng tinh vi. Với khả năng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía máy khách (client-side) trong thời gian thực, Web Shield đảm bảo an toàn cho dữ liệu nhạy cảm, ngăn chặn gian lận và bảo vệ trải nghiệm người dùng.

Tấn công chuỗi cung ứng

Tấn công skimming

Tấn công chèn mã độc (XSS)

Tấn công bot

Trình gỡ lỗi web

imac front

Các giải pháp khác

Phòng chống bot

Phát hiện và ngăn chặn các phiên duyệt web bằng các công cụ tự động, hoặc bot.

Request Validation

Kiểm tra và xác thực các yêu cầu web, đảm bảo tính hợp lệ của tài nguyên và kiểm soát các URL tải xuống/tải lên để ngăn chặn các hành vi độc hại.

Bảo vệ khỏi tác nhân bên ngoài

Ngăn chặn các cuộc tấn công chuỗi cung ứng đến doanh nghiệp và bảo vệ người dùng khi sử dụng các tiện ích mở rộng.

Giám sát tấn công theo

thời gian thực

imac front

Bảng giám sát giúp bạn theo dõi được thông tin cảnh báo các cuộc tấn công đến ứng dụng theo thời gian thực và đưa ra phương án bảo vệ phù hợp.
- Tổng hợp theo Tháng/Quý/Năm.
- Theo dõi các sự kiện/unique device.
- Biểu đồ so sánh trực quan.
- Và nhiều tính năng hỗ trợ khác.

HỖ TRỢ CÁC CÔNG NGHỆ

androidiosunityreact-nativeionicflutterkotlin
androidiosunityreact-nativeionicflutterkotlin